Wybierz język: enpl

ANKIETA

 

Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź:

 

1. Terminowość dostaw/czy zamówiony towar dostarczany jest w umówionym/oczekiwanym terminie
 zawsze terminowo przeważnie terminowo rzadko w terminie nigdy w terminie inne uwagi

2. Kontakt telefoniczny z biurem w celu złożenia zamówienia
 zawsze bez problemu przeważnie bez problemu często jest trudno dodzwonić się zawsze jest trudno inne uwagi

3. Dostępność towaru w momencie składania zamówienia
 zawsze dostępny od ręki przeważnie dostępny rzadko dostępny nigdy nie jest dostępny od ręki inne uwagi

4. Jakość telefonicznej obsługi klientów (dotyczy oceny handlowców: kultura osobista, informacja o wyrobach)
 wysoka przeciętna poniżej oczekiwań niezadowalająca inne uwagi

5. Jakie cechy dostawcy są ważne dla Państwa firmy (prosimy przyporządkować odpowiednio od 1 – najważniejsze do 6 – najmniej istotne)
- natychmiastowa dostawa
- wydłużone terminy płatności
- jasna polityka cenowa
- częste promocje
- niskie ceny
- gratisy

6. Co, Państwa zdaniem, moglibyśmy jeszcze poprawić, udoskonalić – proszę podać dowolną liczbę czynników

7. Co, Państwa zdaniem, wyróżnia firmę CERKAMED na tle innych firm, działających na rynku materiałów stomatologicznych – proszę podać dowolną liczbę cech

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]