Wybierz język: enpl

CALCIPAST+I – Przypadki kliniczne

 

Zastosowanie wyrobów Calcipast oraz Calcipast +I.
Przypadki kliniczne.

 

 

  • Przypadek 1

 

Duże zmiany w tkankach okołowierzchołkowych z towarzyszącym ropniem.

 

 

PRZED:

W obrazie rtg widoczne bardzo duże zmiany OKW z towarzyszącym ropniem. Zastosowano fizyko-chemiczne opracowanie kanału z obfitym przepłukiwaniem podchlorynem sodu (Chloraxid 2%) oraz doustna antybiotykoterapię pozostawiając kanał zęba otwarty. Po tygodniu stwierdzono poprawę stanu miejscowego, ponownie zastosowano obfite płukanie podchlorynem sodu oraz czasowe wypełnienie preparatem Calcipast +I na 1 tydzień. Następnie zastąpiono wypełnienie materiałem Calcipast, który wymieniano co 1-3 miesiące. Na wizytach kontrolnych zauważalne były korzystne zmiany i cofanie się objawów zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Po okresie około 25 miesięcy zastosowano wypełnienie stałe.

 

 

 

 

 

  • Przypadek 2

 

Duży i przewlekły stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych.

 

 

PRZED:

W obrazie rtg widoczny stan zapalny tkanek OKW. Zastosowano chemo-mechaniczne opracowanie kanału z obfitym płukaniem podchlorynem sodu oraz wypełnienie tymczasowe kanałów materiałem Calcipast +I na okres 1 tygodnia w celu osuszenia wysięku w kanałach. Następnie zastąpiono wypełnienie preparatem Calcipast, który wymieniano co 1-3 miesiące. Zastosowanie wyrobów Calcipast +I oraz Calcipast utworzyło warunki do samoistnego gojenie się zmian w tkankach okołowierzchołkowych.

 

 

 

 

  • Przypadek 3

 

Przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych.

 

 

PRZED:

Zastosowano chemo-mechaniczne opracowanie z obfitym płukaniem oraz czasowe wypełnienie preparatem Calcipast +I, następnie zastąpiono materiałem Calcipast, który wymieniano co 2-3 miesiące. Na wizytach kontrolnych zauważalne były korzystne zmiany i cofanie się zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.

 

 

Dokumentacja i opis przypadków dzięki uprzejmości lek. stom. Małgorzaty Delekty-Nowak

 

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]