Wybierz język: enpl

Certificates

certyfikaty

CERKAMED – The Company of the Future

pp2015_mailing ENGCERKTYFIKAT_PP

Other Certyficates

The Cerkamed company has a Quality Management System meeting the requirements of the norms EN ISO 9001:2008 and EN ISO 13485:2012 in relation to design, manufacture and distribution of medical devices for dentistry.

Our products have the declarations of conformity with the medical directive MDD 93/42/EEC.

 

Cert-9001-en 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Cerkamed posiada system zarządzania jakością zgodny z normami EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży chemicznych wyrobów medycznych dla stomatologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze wyroby posiadają certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną MDD 93/42/EEC.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]