Wybierz język: enpl

Download

   

Instrukcja użycia

Zdjęcia produktu

Alkohol izopropylowy   pobierz plik pobierz plik
Alustat   pobierz plik pobierz plik
Alustat Gel   pobierz plik pobierz plik
Alustat Foam   pobierz plik pobierz plik
BIO MTA+   pobierz plik pobierz plik
Blue Etch   pobierz plik pobierz plik
Blue Etch Flow   pobierz plik pobierz plik
Calcipast   pobierz plik pobierz plik
Calcipast+I   pobierz plik pobierz plik
Calcipast Forte   pobierz plik pobierz plik
Canal Clean   pobierz plik pobierz plik
Canal Detector   pobierz plik pobierz plik
Chlorek Metylenu   pobierz plik pobierz plik
Chloraxid 2%   pobierz plik pobierz plik
Chloraxid 2% EXTRA
  pobierz plik pobierz plik
Chloraxid 5,25%   pobierz plik pobierz plik
Chloraxid 5,25% EXTRA   pobierz plik pobierz plik
CHLORAXID 2% GEL   pobierz plik pobierz plik
CHLORAXID 2% GEL EXTRA   pobierz plik pobierz plik
CHLORAXID 5,25% GEL   pobierz plik pobierz plik
CHLORAXID 5,25% GEL EXTRA   pobierz plik pobierz plik
Endo-Prep Cream   pobierz plik pobierz plik
Endo-Prep Gel   pobierz plik pobierz plik
Endo-Solution   pobierz plik pobierz plik
Endo-Solution Premium   pobierz plik pobierz plik
Endo-White   pobierz plik pobierz plik
Eucalyptol   pobierz plik pobierz plik
Eugenol   pobierz plik pobierz plik
Fluor Defender   pobierz plik pobierz plik
Gluco Chex 2%   pobierz plik pobierz plik
Gluco Chex 2% Gel   pobierz plik pobierz plik
Glucosite   pobierz plik pobierz plik
Glucosite Gel   pobierz plik pobierz plik
Hydrocal   pobierz plik pobierz plik
Inox   pobierz plik pobierz plik
Jodoform   pobierz plik pobierz plik
Kwas cytrynowy 40%   pobierz plik pobierz plik
MTA+   pobierz plik pobierz plik
Orange Guttane   pobierz plik pobierz plik
Aplikator do MTA+   pobierz plik pobierz plik
Narzędzia do aplikacji MTA+   pobierz plik pobierz plik
Protect Light Seal   pobierz plik pobierz plik
Pulp Spray   pobierz plik pobierz plik
RAINBOW FLOW   pobierz plik pobierz plik
Red Detector   pobierz plik pobierz plik
RUBBER-DAM   - – - pobierz plik
RUBBER-DAM liquid   pobierz plik pobierz plik
RUBBER-DAM set
  pobierz plik pobierz plik
RUBBER-DAM cord
  pobierz plik pobierz plik
RUBBER-DAM NAPKINS    - – - pobierz plik
Silan   pobierz plik pobierz plik
Syntex   pobierz plik pobierz plik
TCAdent   pobierz plik pobierz plik
Total Blend Dentina   pobierz plik pobierz plik
Total Blend White   pobierz plik pobierz plik  
Yellow Porcelain Etch   pobierz plik pobierz plik  
Zinc Oxide   pobierz plik pobierz plik  
Zinc Oxide Fast   pobierz plik pobierz plik  
   

Instrukcja użycia

Foto (jakość www)

 
Aplikator elastyczny   pobierz plik pobierz plik  
Aplikator z pędzelkiem   pobierz plik pobierz plik  
Endo-Pack   pobierz plik pobierz plik
Endo-Top   pobierz plik pobierz plik
Endo-aspirator   pobierz plik pobierz plik  
Aplikatory do żeli   pobierz plik pobierz plik  
Nici retrakcyjne Best-Cord NANO
  pobierz plik pobierz plik  
Upychacze do nici retrakcyjnych   pobierz plik pobierz plik  
Pipety do aplikacji Eucalyptolu   pobierz plik pobierz plik  
Nasadki do strzykawek   pobierz plik pobierz plik  
   

Instrukcja użycia

Foto (jakość www)

 
Kontrastor Stomatologiczny   - – - - – -
FOG BUSTER   pobierz plik pobierz plik
FOG BUSTER Tissues   - – - pobierz plik
Folie antystatyczne   pobierz plik pobierz plik  
Okulary ochronne dla pacjenta   pobierz plik pobierz plik
Podkładki ochronne na twarz dla pacjenta   pobierz plik pobierz plik
Przyłbica Comfort   pobierz plik pobierz plik  
Przyłbica Comfort Light   pobierz plik pobierz plik  
Przyłbica doczepiana do okularów   pobierz plik pobierz plik  

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]