Wybierz język: enpl

Kontakt

kontakt

 

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 STALOWA WOLA

woj. podkarpackie

 

Właściciel – Wojciech Pawłowski

e-mail: wojciech.pawlowski@cerkamed.pl

 

Centrala tel.:

+48 15 842 35 85

+48 15 841 64 33

+48 15 813 50 15

Fax: 15 842 35 85, wew.123

 

NIP: PL 865-204-87-70

REGON: 431162810

 

Dane do przelewu:

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

 

Lokalizacja biura:

Dział Handlowy

Handel krajowy:

Tel.: (15) 840 08 00

Tel.: (15) 840 08 05

Tel.: (15) 840 08 25

Tel.: (15) 840 08 06

 

Tel. kom: +48 697 915 076

Fax: (15) 842 35 85, wew.123

e-mail: biuro@cerkamed.pl

e-mail: daniel.sitarski@cerkamed.pl

e-mail: krystian.sroczynski@cerkamed.pl

e-mail: slawomir.palak@cerkamed.pl

 

Handel zagraniczny:

Tel.: +48 (15) 840 08 09

Tel.: +48 (15) 842 35 85 int. 809

Tel. kom: 601 278 010

e-mail: export@cerkamed.pl

honorata.solowiej@cerkamed.pl

 

Dział Jakości

e-mail: agnieszka.kosek@cerkamed.pl

 

Sklep internetowy

www.shop-dental.pl

 

firma_budynek

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]