Wybierz język: enpl

CANAL DETECTOR

Root canal orifices indicator

 

 

CANAL DETECTOR is intended for use during endodontic treatment to identify the root canal orifices

 

Ingredients:

methylene blue, propylene glycol, water Ph. Eur

 

Available packages:

Syringe of 2 ml + disposal brush applicators

 

Properties:

Blue dye contained in the product invades into the root canal orifices and dyes them blue which makes it easier to find the main root canal  and detect the cracks.

 

Photo A                 Photo B

Photo A – Bottom of the pulp cavity 27 before CANAL DETECTOR application.

Photo B – Bottom of the pulp cavity 27 after CANAL DETECTOR application.
All root canal orifices are visible.

 

 

Handling the product CANAL DETECTOR

picture 1               picture 2               picture 3               picture 4

1. Before the treatment immerse attached applicator in spirit (ethyl alcohol) and then place it onto the syringe.

2. Remove dentine where the root canal orifices are expected (picture 1)

3. Insert 1–3 drops into the bottom of the pulp cavity, wait 5-10 seconds (picture 2)

4. Next rinse and dry the pulp cavity (picture 3)

5. Points intensive dyed in blue indicate the root canal orifices (picture 4)

6. After use pull back the plunger of the syringe to prevent overflow of preparation, remove applicator, close the syringe with white cap.

 

 

FOR PROFESSIONAL DENTAL USE ONLY

Photos of the product

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]