Wybierz język: enpl

CHLORAXiD 5,25% EXTRA

Liquid for root canal rinsing

 

 

CHLORAXID 5,25% EXTRA is a breakthrough in the area of rinsing the root canals. It’s innovativeness is the result of containing the surfactants, which effectively increase the properties of the solution on three levels:

 

 

  • BETTER PENETRATION

Decreased surface tension of the solution makes the CHLORAXID EXTRA perfectly penetrates and invade the dentinal tubules, removing the organic part of the smear layer.

 

  • BETTER STABILITY

Prolonged concentration of the active sodium hypochlorite in the preparation CHLORAXID EXTRA ensures keeping its outstanding properties during the whole shelf-life. The unique composition of the solution guarantees the accurate concentration of the active substances, even in increased temperature, what makes it perfect liquid to be used with ultrasound.

 

  • PROLONGED DURATION

The synergy effect of all CHLORAXID EXTRA ingredients prolong the action of the preparation in the root canal, and as the result there is an immediate and complete breakdown of organic substances.

 

Composition:

sodium hypochlorite (5,25% of active chlorine), water Ph. Eur., surfactants.

 

Available packages:

-bottle of 200g

-bottle of 400g

 

Each package contains adapter with screw cap and labelled dispenser.

 

Properties:

  • During mechanical canal widening it removes non-vital pulp debris.
  • It cleans the canal , removes smear layer in order to expose dentinal tubuli orifices before canal filling.
  • It prevents from the teeth discoloration that might occur after filling the root canal which was not rinsed.

 

Handling the product CHLORAXID 5,25% EXTRA

picture 1…………picture 2………….picture 3…………..picture 4………….picture 5

 

1. open the pulp cavity, remove the content to expose the root canal orifices (picture 1)

2. rinse initially with sodium hypochlorite (picture 2)

3. remove the inflamed pulp from a root canal (picture 3)

4. rinse copiously with sodium hypochlorite, simultaneously prepare the canal mechanically – insert the liquid into the root canal by means of the syringe with needle with side portal(picture 4)

5. liquid together with canal content aspirate by means of Endo-aspirator (picture 5)

 

 

Sodium hypochlorite contained in the product inactivates immediately in contact with organic substance. While concentration of sodium hypochlorite is decreasing, time of rinsing and volume should be necessarily simultaneosly increased.

 

During root canal preparation it is recommended to use preparations containing disodium edetate, for example Endo-Solution, Endo-Prep.

 

CAUTION!

While rinsing root canals, it is compulsory to rinse with physiological saline between rinsing sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents from precipitating of a tawny deposit. Rinse copiously.

 

Easy product identification and safe application

In order to make the work easier and to make identification of product faster, we offer sets of labelled syringes ready to use with our products.

These are the highest quality syringes labelled with product name and colour code: color of the label on the syringe is adequate to the colour of the product label on the device.

This solution reduces risk of mistake and makes the product identification by working faster.

 

To increase safety of application  syringes are equipped with luer-lock type thread that enables connection with needle by screwing it onto the syringe. Luer-lock system is the best protection against accidentally spillage of the product during application.

Rubber ring on the plunger ensures perfect control and smoothness of moving when taking and applying the product.

 

Bottle with adapter

As the only one producer worldwide we have introduced bottle with adapter making it easier to take the liquid into the syringe.

Screw end of the syringe into the adapters opening located in the neck of the bottle, tilt the bottle and draw the liquid directly into the dosing syringe.

It eliminates risk of the liquid spillage while taking the product and prevents from the chlorine evaporation.

Chlorine vapors may act irritating to the respiratory system.

With adapter you can use an disposable syringes available on the market – both luer-lock and lock type.

 

 

 

Photos of a product

 

………………………….

Comparision two mechanism of action of CHLORAXID and standard SODIUM HYPOCHLORITE

 

 

 

FOR PROFESSIONAL DENTAL USE ONLY

Płyn do płukania kanałów korzeniowych.
Substancja czynna: podchloryn sodu (2,0% chloru aktywnego).
Dostępne opakowania: butelka 200g

CHLORAXiD 2,0% ma działanie lityczne w stosunku do martwych i żywych tkanek, rozpuszcza część organiczną warstwy mazistej. Dotyczy to kanału głównego oraz kanałów bocznych, które są niedostępne dla narzędzi. CHLORAXiD 2,0% posiada właściwości czyszczące oraz działa wybielająco na tkanki twarde zęba.

Zastosowanie i właściwości preparatu CHLORAXiD 2,0%:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Podczas mechanicznego poszerzania kanału usuwa resztki martwej miazgi.
  • Oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem warstwy mazistej, aby odsłonić ujścia kanalików zębinowych przed wypełnieniem kanału.
  • Zapobiega przebarwieniu zębów, jakie mogłoby nastąpić po wypełnieniu niewypłukanego kanału.
  • Zalecany jest podczas płukania kanałów korzeniowych z zapaleniem miazgi.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z WYROBEM

CHLORAXiD 2,0% wprowadzić do kanału za pomocą dozownika – strzykawki z igłą tak ustawioną, aby strumień płynu był skierowany na ścianę kanału. Najlepiej, aby igła posiadała otwór w okolicy szczytu na powierzchni bocznej.

Można również zastosować aparaty dźwiękowe lub ultradźwiękowe oraz kątnice endodontyczne z jednoczesnym opracowywaniem kanału.

Znajdujący się w wyrobie podchloryn sodu podczas kontaktu z substancją organiczną ulega natychmiastowej inaktywacji. Wraz ze zmniejszaniem stężenia podchlorynu sodu należy jednocześnie wydłużyć czas przepłukiwania oraz zwiększyć objętość używanego roztworu.


BUTELKA Z ADAPTEREM


Jako jedyny producent na rynku wprowadziliśmy do sprzedaży butelki z adapterem ułatwiającym pobieranie preparatu do strzykawki.

Wystarczy wkręcić końcówkę strzykawki w otwór adaptera znajdującego się w szyjce butelki, przechylić butelkę i naciągnąć preparat bezpośrednio do strzykawki dozującej.

Eliminuje to ryzyko rozlania się płynu podczas nabierania preparatu oraz zapobiega ulatnianiu chloru. Opary chloru mogą działać drażniąco na układ oddechowy.

Z adapterem można stosować wszystkie dostępne na rynku strzykawki jednorazowego użytku – zarówno strzykawki luer-lock jak i lock.
Uwaga !
Sprzedawany produkt nie zawiera widocznych na zdjęciu oznakowanych dozowników z igłą endodontyczną . Dozowniki te, dostępne są w dziale „Akcesoria pomocnicze”.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁACZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]