Wybierz język: enpl

Eucalyptol

Oil for dissolving gutta-percha

 

 

EUCALYPTOL is intended for use during endodontic re-treatment to remove gutta-percha from the root canal.

 

Ingredients:

Eucalyptus oil 100%

 

Available package:

- bottle of 10ml + set of disposable application pipettes

 

Properties:

  • EUCALYPTOL is intended for dissolving gutta-percha. It is gained from eucalyptus extract. Colorless or yellow liquid with specific, nice cineol scent and spicy, cooling flavour.
  • EUCALYPTOL as a natural agent gained from eucalyptus extract is one of the safest preparations for removing gutta-percha

 

Handling the product EUCALYPTOL:

picture 1               picture 2               picture 3               picture 4

 

1. Insert 1-2 drops of the liquid into the root canal (picture 1)

2. Remove gutta-percha (picture 2)

3. If gutta-percha is still dry or fragile, use another dose of preparation (picture 3)

4. Repeat this action as long as needed (picture 4)

 

Product intended for multiple use except the pipette which is for single use only.
Multiple use of pipette may cause the risk of reinfection.

 

 

FOR PROFESSIONAL DENTAL USE ONLY

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]