Wybierz język: enpl

ALKOHOL IZOPROPYLOWY

2-Propanol cz.d.a

 

Alkohol Izopropylowy jest łagodnym rozpuszczalnikiem organicznym, może być stosowany jako płyn antyseptyczny oraz do czyszczenia powierzchni, posiada właściwości odtłuszczające i dezynfekcyjne.

 

Dostępne opakowanie:

butelka 200 g

+ adapter

 

Butelka z adapterem

Jako pierwszy producent na rynku wprowadziliśmy do sprzedaży butelki z adapterem ułatwiającym pobieranie preparatu

 

Wystarczy wkręcić końcówkę strzykawki w otwór adaptera znajdującego się w szyjce butelki, przechylić butelkę i naciągnąć preparat bezpośrednio do strzykawki dozującej. Eliminuje to ryzyko rozlania się płynu podczas nabierania preparatu.

 

Zagrożenie:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

 

Zapobieganie:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia – Palenie wzbronione!
Unikać wdychania dymu/gazu/rozpylonej cieczy
Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu..

 

Przechowywanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.