Wybierz język: enpl

CANAL DETECTOR

Lokalizator ujść kanałów korzeniowych.

 

Wyrób CANAL DETECTOR przeznaczony jest do lokalizacji ujść kanałów korzeniowych podczas leczenia endodontycznego.

 

Skład:

 błękit metylenowy, glikol propylenowy, woda o czystości farmakopealnej

 

Dostępne opakowanie:

Strzykawka zawierająca 2 ml preparatu + aplikatory jednorazowe z pędzelkiem

 

Właściwości:

Niebieski barwnik zawarty w wyrobie wnika w ujścia kanałów i zabarwia je na niebiesko, ułatwiając odnalezienie ujść głównych kanałów korzeniowych oraz lokalizację pęknięć.

 

Fot. A                      Fot. B

Fot. A Widok dna komory zęba 27 przed zastosowaniem CANAL DETECTOR

Fot. B Dno komory zęba 27 po zastosowaniu CANAL DETECTOR. Widoczne wszystkie ujścia kanałów korzeniowych.

 

Sposób postępowania z wyrobem CANAL DETECTOR

rys.1                        rys.2                         rys.3                         rys.4

1. Przed przystąpieniem do zabiegu należy załączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy),
a następnie umieścić na strzykawce.
2. Usunąć zębinę w miejscu spodziewanej obecności ujścia kanału (rys.1).
3. Nanieść 1-3 krople preparatu na dno komory zęba, odczekać 5-10 sekund (rys.2).
4. Następnie komorę zęba wypłukać i osuszyć (rys.3).
5. Punkty zabarwione silniej  na kolor niebieski wskazują ujścia kanałów korzeniowych (rys.4).
6. Po użyciu wyrobu należy cofnąć tłok strzykawki, aby zapobiec wydostawaniu się nadmiaru preparatu, odkręcić aplikator, a następnie zakręcić strzykawkę białą zakrętką.

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Zdjęcia Produktu

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]