Wybierz język: enpl

CANAL DETECTOR

Lokalizator ujść kanałów korzeniowych.

 

Niebieski barwnik  zawarty w wyrobie wnika w ujścia kanałów i zabarwia je na niebiesko, ułatwiając odnalezienie ujść głównych kanałów korzeniowych oraz lokalizację pęknięć.

 

Substancja czynna:

błękit metylenowy

 

Dostępne opakowanie:

strzykawka 2 ml + zestaw aplikatorów

 

 

Fot. A                      Fot. B

Fot. A Widok dna komory zęba 27 przed zastosowaniem Canal Detector

Fot. B Dno komory zęba 27 po zastosowaniu Canal Detector. Widoczne wszystkie ujścia kanałów korzeniowych.

 

Sposób postępowania z wyrobem Canal Detector

rys.1                        rys.2                         rys.3                         rys.4

1. Usunąć zębinę w miejscu spodziewanej obecności ujścia kanału (rys.1).

2. Nanieść 1-3 krople preparatu na dno komory zęba, odczekać 5-10 sekund (rys.2).

3. Następnie komorę zęba wypłukać i osuszyć (rys.3).

4. Punkty zabarwione silniej  na kolor niebieski wskazują ujścia kanałów korzeniowych (rys.4).

 

Po użyciu wyrobu należy cofnąć tłok strzykawki, aby zapobiec wydostawaniu się nadmiaru preparatu, odkręcić aplikator, a następnie zakręcić strzykawkę białą zakrętką.

 

 

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Zdjęcia Produktu