Wybierz język: enpl

ENDO-PREP Cream

 

Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie kremu.

 

Preparat przeznaczony jest do chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania kanałów korzeniowych. Poprzez zawarte w preparacie substancje poślizgowe praca za pomocą narzędzi kanałowych jest ułatwiona, a ryzyko złamania narzędzia w kanale jest zminimalizowane.

 

Substancje czynne:

EDTA 15%, nadtlenek mocznika 10%.

 

Dostępne opakowania:

  • strzykawka 2ml +  zestaw aplikatorów
  • strzykawka 5ml +  zestaw aplikatorów
  • strzykawka 10ml + zestaw aplikatorów
  • MEGA PACK – 3 x 10ml + aplikatory

 

Sposób postępowania z wyrobem Endo-Prep cream

rys.1                      rys.2                      rys.3

rys.4                     rys.5                      rys.6

1. Otworzyć komorę zęba, zawartość komory usunąć zapewniając dojście do kanałów korzeniowych (rys. 1).

2. Przepłukać wstępnie podchlorynem sodu (rys. 2).

3. Usunąć zmienioną zapalnie miazgę z kanału korzeniowego (rys. 3).

4. Wprowadzić do kanału preparat Endo-Prep cream (rys. 4).

5. Opracowywać kanał mechanicznie, jednocześnie przepłukując podchlorynem sodu (CHLORAXiD) (rys. 5).

6. Po zakończeniu opracowywania należy dokładnie wypłukać preparat z kanałów i komory zęba roztworem podchlorynu sodu aż do momentu ustania pienienia i wydzielania się pęcherzyków gazu (rys. 6).

 

Opis działania preparatu

Działanie wersenianu disodowego polega na reakcji z mineralnymi składnikami tkanek twardych zęba. Poprzez absorpcję wapnia z kanału zęba, wersenian disodowy rozmiękcza tkankę i ułatwia mechaniczne udrożnienie kanału zębowego.

 

Zawarty w preparacie nadtlenek mocznika w połączeniu z podchlorynem sodu (np. CHLORAXiD) uwalnia aktywny tlen, co wywołuje efekt pienienia, dzięki któremu kanał korzeniowy jest oczyszczany ze wszystkich resztek i pozostałości tkanek po jego mechanicznym opracowywaniu. Dzięki temu zjawisku temperatura w kanale wzrasta, czego efektem jest jeszcze skuteczniejsze oddziaływanie podchlorynu sodu na florę bakteryjną.

 

Właściwości:

  • Zawiera nadtlenek mocznika powodujący w połączeniu z NaOCl pienienie i samoczynne oczyszczenie kanału korzeniowego.
  • Zawiera substancje poślizgowe ułatwiające wprowadzenie narzędzia do kanału oraz minimalizujące niebezpieczeństwo jego zaklinowania lub złamania wewnątrz kanału.
  • Wersenian disodowy (EDTA) zawarty w preparacie wypłukując jony wapnia i magnezu powoduje rozmiękczenie powierzchownej warstwy zębiny, ułatwiając jej usunięcie i udrożnienie kanału.
  • Doskonale dobrana kremowa konsystencja gwarantuje wygodę aplikacji i możliwość umieszczenia preparatu bezpośrednio na narzędziu kanałowym.
  • Preparat posiada gęstą, kremową konsystencję, natomiast po umieszczeniu w kanale lekko upłynnia się pod wpływem podwyższonej temperatury i wpływa swobodnie do szczelin kanału korzeniowego.
  • Zastosowanie strzykawek typu luer-lock daje gwarancję bezpieczeństwa podczas aplikacji – strzykawki posiadają gwint typu luer-lock, pozwalający na połączenie z igłą poprzez nakręcenie jej na strzykawkę. System luer-lock stanowi najlepsze zabezpieczenie przed niezamierzonym rozlaniem preparatu podczas aplikowania.

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Zdjęcia produktu

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]