Wybierz język: enpl

ENDO-WHITE

 Preparat do odbarwiania zębów leczonych kanałowo

 

Wyrób ENDO-WHITE przeznaczony jest do odbarwiania metodą wewnętrzną zębów
po leczeniu kanałowym.
…………
…………

  • Idealna konsystencja
  • Łatwa i wygodna aplikacja
  • Szybkie i profesjonalne wybielanie
  • Idealny do metody “walking bleach”
  • Efekt już po 3-5 dniach

Skład:

nadtlenek wodoru 35%, baza żelowa, substancje pomocnicze.

Dostępne opakowania:

Strzykawka zawierająca 1,2 ml preparatu, aplikatory jednorazowe.

Sposób użycia: 

1. Na podstawie zdjęcia rentgenowskiego należy ustalić jakość wypełnienia kanału
i określić wysokość brzegu wyrostka zębodołowego.
2. Od strony językowej (lub podniebiennej) należy otworzyć wejście do komory.
Usunąć wypełnienie z komory zęba i kanału do głębokości określonej na podstawie zdjęcia rentgenowskiego.
3. Ujście kanału uszczelnić warstwą cementu szkło-jonomerowego o grubości około 1mm, który oddzieli wypełniony kanał od żelu wybielającego.
4. Na strzykawkę z preparatem nakręcić aplikator. Wypełnić komorę zęba preparatem ENDO-WHITE. Bezpośrednio na zaaplikowanej porcji preparatu umieścić kulkę z waty pozostawiając 1 do 1,5 mm wolnej przestrzeni, tak aby można ją było zamknąć cementem tymczasowym. Nie dopuszczać do kontaktu preparatu z tkankami miękkimi.
5. W celu zamknięcia komory zęba zaleca się użycie nie zawierającego eugenolu cementu tymczasowego.
6. Opisaną powyżej procedurę należy powtarzać co 3 – 5 dni aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Leczony ząb może być podatny na uszkodzenia mechaniczne, o czym należy poinformować pacjenta.
7. Po skończonej kuracji należy usunąć cement zamykający komorę i preparat
ENDO-WHITE aż do poziomu cementu szkło-jonomerowego zamykającego ujście kanału. Po zabiegu odbarwiania do komory zęba założyć nietwardniejący wodorotlenek wapnia na okres 14 dni w celu zwiększenia pH i zahamowania działania osteoklastów (komórek kościogubnych). Zabieg ten powoduje wzmocnienie osłabionej tkanki zęba. Następnie oczyścić i wypełnić wypełnieniem stałym.

Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA
……………….

endo-white_eng1

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]