Wybierz język: enpl

HYDROCAL

Wodorotlenek wapnia do zarabiania past.

 

 

Wyrób HYDROCAL jest materiałem w postaci mieszaniny soli wapnia do przygotowania past do wypełnień stomatologicznych. Przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako:

 

  • tymczasowe wypełnienie kanałów korzeniowych
  • tymczasowe wypełnienie ubytków
  • tymczasowe wypełnienie w metodzie pośredniego i bezpośredniego przykrycia miazgi

 

Skład:

wodorotlenek wapnia, hydroksyapatyt, sole wapnia, węglan sodu bezwodny, tlenek magnezu.

 

Dostępne opakowanie:

pojemnik 10 g.

 

Właściwości:

  • działa remineralizująco na tkanki twarde zęba
  • działa osuszająco
  • stanowi zabezpieczenie ubytku lub kanału przed ostatecznym wypełnieniem

 

Sposób postępowania z wyrobem HYDROCAL

rys.1                      rys.2                         rys.3                          rys.4                        rys.5

Wymieszać wodorotlenek wapnia z wybranym płynem na płytce szklanej do konsystencji luźnej pasty

 

Jako czasowe wypełnienie w metodzie przykrycia pośredniego i bezpośredniego:

1. Opracować ubytek (rys. 1).

2. Zaaplikować preparat na dno ubytku i wypełnić ubytek wypełnieniem czasowym  lub stałym (rys. 2).

3. Pozostawić na okres 1 tygodnia do 30 dni

 

Jako czasowe wypełnienie kanału:

1. Opracować kanał mechanicznie z użyciem środków do chemo-mechanicznego opracowywania (ENDO-SOLUTION, ENDO-PREP), wypłukać obficie (CHLORAXID) i osuszyć kanał (np. CANAL CLEAN) (rys. 3).

2. W celu dokładnego osuszenia użyć ENDO-ASPIRATORA oraz sączków papierowych (rys. 4).

3. Wypełnić kanał preparatem HYDROCAL za pomocą Lentulo, usunąć nadmiar pasty, zamknąć szczelnie ubytek (np. TOTAL BLEND) pozostawić na okres 1 tygodnia do 30 dni (rys. 5).

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]