Wybierz język: enpl

MATRIX MTA+

Matryca do formowania porcji materiału MTA+

 

Matryca MATRIX MTA+ służy do formowania aplikacyjnej dawki zarobionego materiału MTA+ przed umieszczeniem w ubytku lub kanale.

 

  • ułatwia aplikację zarobionego preparatu w miejsce zabiegowe
  • skraca czas pracy
  • posiada oznakowane wyżłobienia o średnicy: 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm

 

Sposób zarabiania MTA+

Sposób postępowania w wyrobem MATRIX MTA+:

Fot.1                          Fot.2

 

1. Przygotować materiał MTA+ zgodnie z instrukcją użycia producenta dołączoną do wyrobu MTA+.

Na każdej ze ścianek matrycy MATRIX MTA+ znajdują się zagłębienia o określonej opisem średnicy od 0,7 mm do 1,0 mm.

2. Przygotowany materiał należy umieścić na ściance matrycy w taki sposób, aby wypełnił on wybrane zagłębienia (fot. 1).

3. Używając wybranego sterylnego narzędzia pobrać uformowany materiał z matrycy (fot. 2).

 

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Teraz masz komplet

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]