Wybierz język: enpl

MTA+ pro

Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych – biały

 

Substancja czynna:

Tlenek wapnia oraz tlenki: krzemu, żelaza, glinu, sodu, potasu, bizmutu, magnezu, fosforan wapnia.

 

Zestaw zawiera:

10 x 0,14 g MTA+, 1 ml płynu, MATRIX MTA+

 

MTA+ jest wskazany szczególnie w przypadkach:

  • zmian demineralizacyjnych korzenia,
  • do wypełnienia wstecznego wierzchołka korzenia,
  • przy bezpośrednim pokryciu miazgi,
  • podczas zabiegu amputacji miazgi,
  • w leczeniu zębów z niepełnym rozwojem korzenia.

Ma działanie remineralizacyjne na tkanki twarde zęba, stanowi szczelne zabezpieczenie kanału korzeniowego.

 

Sposób zarabiania MTA+

Sposób postępowania z wyrobem MTA+:

rys.1                                                 rys.2                                             rys.3

rys.4                                                 rys.5

 

1. Zawartość całej fiolki szklanej oznakowanej MTA+ powder oraz 1-2 krople płynu z pipety oznakowanej MTA+ liquid umieścić na płytce do zarabiania (rys.1, rys. 3).

2. Mieszać przez ok. 30 sekund do konsystencji mokrego piasku (rys. 4). Jeśli materiał jest zbyt gęsty lub kruchy należy dodać koleją kroplę płynu (lub wody destylowanej).

3. Umieścić preparat w wybranym miejscu za pomocą nakładacza (rys. 5).

Po zmieszaniu z płynem MTA+liquid (lub wodą destylowaną) należy zużyć przygotowaną dawkę w ciągu max. 10 minut.

 

Porównanie struktury ziarna MTA w obrazie z mikroskopu skaningowego

Jako jedyny produkt MTA+ Cerkamed charakteryzuje się wielkością ziaren wyrażaną w nano-cząsteczkach.

 

W wyniku technologii opracowanej przez Cerkamed cząstka materiału MTA+ jest 3x mniejsza od najmniejszych ziaren wyodrębnionych w materiałach pozostałych producentów.

 

Dlaczego mniejsze ziarno jest lepsze?

- ułatwia przenikanie jonów wapnia w zdemineralizowaną tkankę

- ułatwia upakowanie materiału w miejscu aplikacji

- ułatwia zarabianie

- zwiększa szczelność wypełnienia

- zwiększa wytrzymałość materiału

- jednorodna granulatura i fazowość materiału skraca czas wiązania

Fot.1                                    Fot.2                                     Fot.3

Fot.1. Obraz z mikroskopu skaningowego ziaren MTA+ Cerkamed.

Widoczne ziarna o zbliżonym rozmiarze i zwartej granulaturze.  Jednolita struktura ułatwia zarobienie materiału i jego aplikację oraz poprawia szczelność.

 

Fot. 2, Fot 3. Zdjęcia materiału MTA innych, wiodących na rynku producentów.

Widoczne znaczne różnice wielkości ziaren. Brak jednolitej struktury utrudnia zarobienie i dokładne upakowanie pasty oraz zmniejsza szczelność wypełnienia.

 

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]