Wybierz język: enpl

PROTECT LIGHT SEAL

Lakier ochronny do zębiny

 

Wyrób PROTECT LIGHT SEAL jest lakierem ochronnym do stosowania na zębinę, przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego w celu zmniejszania nadwrażliwości zębiny oraz na odsłonięte szyjki zębowe.

 

Skład:

1% fluorek potasu (3500 ppm F¯), HEMA, woda o czystości farmakopealnej, substancje pomocnicze.

 

Dostępne opakowania:

  • Protect Light Seal mini: 3 x 1 ml preparatu
  • Protect Light Seal standard: 6 x 1 ml preparatu
  • Protect Light Seal maxi: 10 x 1 ml preparatu

 

Do każdego opakowania dołączony jest komplet pędzelków.

 

Właściwości:

Może być stosowany:

 

  • podczas znoszenia i zapobiegania nadwrażliwości zębiny głównie w okolicy szyjki zęba
  • jako podkład przy cementowaniu lub odbudowie tkanki kostnej
  • przy występowaniu nadwrażliwości pozabiegowej
  • przed wyciskiem (u pacjentów wrażliwych na zimno)
  • po zabiegu usuwania kamienia
  • pod materiały odtwórcze

 

Sposób postępowania z wyrobem PROTECT LIGHT SEAL.

1. Nałożyć lakier na powierzchnię zęba używając jednorazowego pędzelka

2. Odczekać 30 sek.

3. Osuszyć łagodnie strumieniem powietrza.

 

Lakier nie wymaga utwardzania światłem, przy stosowaniu kilku warstw preparatu zastosowanie lampy polimeryzacyjnej przyspiesza utwardzanie lakieru.

Pędzelek służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie pędzelka może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]