Wybierz język: enpl

RED DETECTOR

Wykrywacz próchnicy

 

Wyrób RED DETECTOR przeznaczony jest do lokalizacji zmian próchnicowych.

 

Skład:

Czteroetylorodamina, glikol propylenowy, substancje powierzchniowo czynne. 

 

Dostępne opakowania:

Strzykawka zawierająca 2 ml preparatu + aplikatory jednorazowe z pędzelkiem

 

Właściwości:

  • Czerwony barwnik zawarty w wyrobie wnika w tkankę objętą zmianami próchnicowymi i zabarwia ją na czerwono.
  • Podnosi bezpieczeństwo pracy pozwalając na zlokalizowanie zębiny objętej zmianami próchnicowymi i oszczędzenie zdrowej tkanki.

 

 

Sposób postępowania z wyrobem RED DETECTOR

rys.1                      rys.2                      rys.3

1. Przed przystąpieniem do zabiegu należy załączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy),
a następnie umieścić na strzykawce.
2. Po usunięciu wszystkich widocznych zmian próchnicowych nałożyć kroplę preparatu na okolicę ubytku, odczekać  5-10 sekund (rys. 1).
3. Następnie wypłukać i osuszyć ubytek (rys. 2).
4. Silniej  zabarwione na kolor czerwony punkty wskazują zębinę objętą próchnicą (rys. 3).
5. Po użyciu wyrobu należy cofnąć tłok strzykawki, aby zapobiec wydostawaniu się nadmiaru preparatu, odkręcić aplikator, a następnie zakręcić strzykawkę białą zakrętką.

 

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Zdjęcia Produktu

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]