Wybierz język: enpl

YELLOW PORCELAIN ETCH

 

Zestaw do wytrawiania porcelany -

wytrawiacz do porcelany + silan

 

Substancje czynne

kwas fluorowodorowy 9,5%

 

Zestaw zawiera

  • 1 strzykawkę (2 ml) wytrawiacza do porcelany
  • 1 strzykawkę (2 ml) silanu

 

YELLOW PORCELAIN ETCH umożliwia naprawę uzupełnień protetycznych w gabinecie, bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta.

 

YELLOW PORCELAIN ETCH stosuje się do wytrawiania porcelany przy naprawianiu uzupełnień protetycznych, a także do wytrawiania porcelanowych licówek, koron lub wkładów (inlay) przed ich zacementowaniem.

 

Silan nakłada się na porcelanę po jej wytrawieniu, przed zastosowaniem systemu wiążącego w celu podniesienia trwałości wiązania pomiędzy żywicą i porcelaną.

 

Sposób postępowania z wyrobem Yellow Porcelain Etch

rys.1                         rys.2                         rys.3

1. Odizolować koferdamem pole zabiegowe, nałożyć niewielką ilość wytrawiacza na przygotowaną, osuszoną powierzchnię, po użyciu natychmiast zakręcić strzykawkę nakrętką zabezpieczającą (rys. 1).

2. Pozostawić wytrawiacz na 60 sekund.

3. Dokładnie spłukać i wysuszyć powierzchnię preparacji (rys. 2).

4. Wetrzeć silan w wytrawioną wcześniej powierzchnię porcelany (rys. 3).

Nie płukać! Wysuszyć strumieniem powietrza.

Powierzchnia porcelany jest gotowa do nałożenia systemu wiążącego.

 

Wytrawiacz do porcelany YELLOW PORCELAIN ETCH (kwas fluorowodorowy w postaci żelu) i SILAN umożliwiają naprawę uzupełnień protetycznych w gabinecie, bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Wytrawiacz stosuje się do wytrawiania porcelany przy naprawianiu uzupełnień protetycznych w jamie ustnej pacjenta, a także do wytrawiania porcelanowych licówek, koron lub wkładów (inlay) przed ich zacementowaniem.

Silan nakłada się na porcelanę po wytrawieniu jej wytrawiaczem, przed zastosowaniem systemu wiążącego.

Obydwa preparaty pakowane są w wygodne strzykawki z odpowiednimi aplikatorami pędzelkowymi. Gęsty, żelowaty, żółty wytrawiacz do porcelany zawiera kwas fluorowodorowy, tak zbuforowany, że nie uwalniają się podczas zabiegu szkodliwe opary (co może mieć miejsce w przypadku wytrawiaczy do porcelany przeznaczonych dla techników). Dzięki temu porcelana może być wytrawiana w jamie ustnej pacjenta. W przypadku użycia materiału wewnątrzustnie zaleca się ochronę tkanek miękkich.

 

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]