Wybierz język: enpl

Regulamin – Klienci indywidualni

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

„STAWIAM NA JAKOŚĆ” DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

 

Wstęp

Program partnerski „STAWIAM NA JAKOŚĆ” prowadzony jest przez firmę Cerkamed. Polega on na gromadzeniu punktów dołączonych do produktów Cerkamed, które wymienne są na nagrody.

 

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie partnerskim „STAWIAM NA JAKOŚĆ” firmy Cerkamed i adresowany jest do Klientów indywidualnych. Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 15.02.2012r. i trwa do odwołania.

Organizatorem programu jest PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1.

 

 

Warunki uczestnictwa w programie

Uczestnikiem programu może być każdy Klient indywidualny, który po 15 lutym 2012 r. zakupi produkty Cerkamed i posiada Kartę Programu.

 

 

Zbieranie punktów i ich wymiana na nagrody

Do wszystkich produktów Cerkamed wprowadzanych na rynek po 15 lutym 2012 r. dołączone są naklejki z punktami.

Ilość punktów przypisana do danego produktu jest stała, jednak Cerkamed zastrzega sobie prawo zmiany tych wartości w ramach kampanii promocyjnych, obejmujących wybrane produkty lub w innych przypadkach, bez konieczności podania przyczyny. Tabela zawierająca ilość punktów przypisanych do poszczególnych produktów znajduje się na www.cerkamed.pl.

Punkty należy gromadzić na Karcie Programu przyklejając je w oznaczonych miejscach.

Kartę Programu można otrzymać od firmy Cerkamed (po zgłoszeniu telefonicznym lub wypełnieniu formularza na www.cerkamed.pl) oraz w wybranych sklepach z materiałami stomatologicznymi.

 

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów są one wymieniane na nagrody, zgodnie z tabelą znajdującą się w Karcie Programu oraz na www.cerkamed.pl.

Nagrody mogą być:

  • odbierane osobiście w wybranych sklepach z materiałami stomatologicznymi lub u przedstawiciela handlowego. W tym celu należy zostawić Kartę Programu u sprzedawcy, a wypełnione przez niego potwierdzenie zamówienia nagrody zamieszczone na Karcie Programu wyciąć i zachować. Jest ono dowodem oddania Karty Programu. Nagrody można odebrać u sprzedawcy po 15-tym dniu miesiąca kolejnego.
  • wysyłane przez Cerkamed na adres wskazany w Karcie Programu, po przesłaniu do siedziby firmy poprawnie wypełnionej Karty Programu, zawierającej odpowiednią ilość punktów. Czas realizacji przesyłek wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Cerkamed Karty Klienta.

 

Prawidłowo wypełniona Karta Programu powinna zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • adres do wysyłki nagrody
  • numer/numery nagród (zgodnie z tabelą nagród)
  • datę odesłania/oddania karty
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Punkty można zbierać jednocześnie na kilku Kartach Programu.

 

Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę ani na produkty innych producentów.

 

Zgromadzone na Karcie Programu punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie do dwóch miesięcy po ogłoszeniu zakończenia programu.

 

Nie rozpatrujemy roszczeń związanych ze zgubionymi bądź zniszczonymi Kartami Programu, na których zgromadzono punkty.

 

 

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny.

O wszelkich zmianach Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni na stronie www.cerkamed.pl .

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia Programu lub jego zakończenie bez podania przyczyny.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące programu należy zgłaszać na piśmie do organizatora.

 

 

 

Adres do korespondencji:

 

PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski

Dział Marketingu

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

Tel./Fax: +48 (15) 842 35 85

www.cerkamed.pl

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]