Wybierz język: enpl

RUBBER DAM set

Available packages:

Rubber Dam Set – Tools for rubber dam

THE SET INCLUDES:

 

 • rubber dam punch
 • clamps forceps
 • rubber dam frames
 • the set of clamps (also available in satin version)

 

Each tool of Rubber Dam Set is also available separately

 • rubber dam punch
 • clamps forceps
 • rubber dam frames, available sizes: S, M, L
 • the set of clamps (also available in satin version)
 • base for clamps

 

 

 

 • Rubber dam punch with the function of adjusting the hole diameter

 

 

 

 • Rubber dam forceps for clamps placement with the opening degree resistance

 

 

 • Profiled rubber dam frames available in 3 sizes: S, M, L

 

 

 • The set of high elasticity clamps with shape memory:

Flat jaws for small lower molars (No 3).
Festooned wings for large upper molars.
Wings fit the gum curvature. (No 5).
Festooned jaws for molar’s roots (No W8A).
Serrated jaws for lower right and upper left molars (No12A).
Serrated jaws for lower left and upper right molars (No 13A).
Small and large jaw for anteriors (No 210).
Flat jaws for anteriors (No 212).
Rounded jaws for premolars (No 27).
Rounded and  at jaws for premolars (No 29).
Small jaws and high bow for anteriors and premolars (No 00).
.
AVAILABLE ONLY SEPARATELY:
.
Wings, flat and large jaws for premolars (No 2A).
Festooned wings, flat jaws for large premolars (No 208).

 

 

 • Base for clamps

  DSC04979

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]