Wybierz język: enpl

Sączki Papierowe – Absorbent Paper Points

Precyzyjne sączki papierowe – ręcznie rolowane 

 

Zalety:

 • sterylne
 • końce oznaczone kolorystycznie zgodnie z normą ISO
 • wysoce absorpcyjne – całkowicie nasiąknięte utrzymują swoją sztywność
 • mocne i zwarte, a jednocześnie elastyczne
 • nie zawierają środków wiążących czy chemicznych
 • dostępne w wielu rozmiarach i rozszerzalnościach.

 

Laserowy system kontroli

Wszystkie ćwieki są testowane za pomocą laserowego
urządzenia pomiarowego w punktach d = 3 mm i d = 16 mm

 

 gut_schemat

 
..

Podziałka

PODZIAŁKA ułatwia określenie długości kanału:
- podziałka w odległości 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm i 24 mm od wierzchołka

 miarka-saczki

 

Zalety metody RĘCZNEGO ROLOWANIA

 • gładkie, kopułowate zakończenie
 • stała zbieżność i kształt
 • najlepsze dopasowanie do ścian kanału

  ……………..

Dostępne warianty

 • SĄCZKI PAPIEROWE 2% bez podziałki
  Opakowanie 200 szt. rozszerzalność 02, dostępne rozmiary:
  08,10,15,20,25,30,35,40,45,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,
  Asortyment rozmiarów: 15-40,45-80,90-140
 • SĄCZKI PAPIEROWE 2% z podziałką
  Opakowanie 200 szt. rozszerzalność 02, dostępne rozmiary:
  08,10,15,20,25,30,35,40,45,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,
  Asortyment rozmiarów: 15-40,45-80,90-140
 • SĄCZKI PAPIEROWE 4%, 6% bez podziałki
  Opakowanie 100 szt. rozszerzalność 04 lub 06, dostępne rozmiary:
  15,20,25,30,35,40,45,55,60.
  Asortyment rozmiarów: 20-45
 • SĄCZKI PAPIEROWE 4%, 6% z podziałką
  Opakowanie 100 szt. rozszerzalność 04 lub 06, dostępne rozmiary:
  15,20,25,30,35,40,45,55,60.
  Asortyment rozmiarów: 20-45
 • SĄCZKI PAPIEROWE ProTaper bez podziałki
  Opakowanie 100 szt., dostępne rozmiary: F1,F2,F3,F4,F5
  Asortyment rozmiarów: F1-F3,F4-F5
 • SĄCZKI PAPIEROWE ProTaper z podziałką
  Opakowanie 100 szt., dostępne rozmiary: F1,F2,F3,F4,F5
  Asortyment rozmiarów: F1-F3,F4-F5
 • SĄCZKI PAPIEROWE 2% bez podziałki
  Opakowanie okrągłe 400 szt. rozszerzalność 02
  Asortyment rozmiarów: 15-50
 • SĄCZKI PAPIEROWE 2% z podziałką
  Opakowanie okrągłe 400 szt. rozszerzalność 02
  Asortyment rozmiarów: 15-50
 • SĄCZKI PAPIEROWE 4%, 6% bez podziałki
  Opakowanie okrągłe 240 szt. rozszerzalność 04 lub 06
  Asortyment rozmiarów: 15-40
 • SĄCZKI PAPIEROWE 4%, 6% z podziałką
  Opakowanie okrągłe 240 szt. rozszerzalność 04 lub 06
  Asortyment rozmiarów: 15-40

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]