Wybierz język: enpl

EXPODENT

EXPODENT 2017

XXIII Targi Stomatologiczne Expodent 2017
Cerkamed Najlepszą Firmą Stomatologiczną Roku 2017
Rubber Dam i Orange Guttane – I miejsce w kategorii materiały pomocnicze
Płukanki Green Dent Therapy w czołówce produktów do higieny jamy ustnej
Serdecznie dziękujemy  

 

DSC00474

.

EXPODENT 2016

XXII Ogólnopolska Konferencja i XXII Targi Stomatologiczne “Expodent 2016″ Toruń za nami
Dziękujemy za przyznanie I Miejsca za Najlepszą Firmę Stomatologiczną Roku 2016

.

dsc06572

.

EXPODENT 2013

EXPODENT 2012

EXPODENT 2011

EXPODENT 2010

EXPODENT 2009

 

EXPODENT 2008

Podczas targów stomatologicznych EXPODENT 2008 w Toruniu zaprezentowaliśmy szeroką gamę naszych produktów. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Nasz wyrób TOTAL BLEND zdobył I miejsce w kategorii Najlepszy Produkt Stomatologiczny Roku 2008.

 

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]