Płyn do płukania kanałów korzeniowych

GLUCOCHEXIN 2% to płyn stosowany do płukania kanałów w trakcie leczenia endodontycznego.

Za pomocą roztworu płuczącego usuwane są pozostałości opracowywanej tkanki i startej zębiny powstałe w trakcie mechanicznego opracowywania kanału.

 

Skład:

    • diglukonian chlorheksydyny 2%, woda o czystości farmakopealnej.

 

Dostępne opakowania:

  • butelka 200 g
  • butelka 400 g

Do każdego opakowania dołączany jest adapter z zakrętką i oznakowany dozownik.

Kup w sklepie on-line

  Instrukcja użycia GLUCOCHEXIN 2%

Opis

Sposób postępowania

RYS. 1.

RYS. 2.

RYS. 3.

RYS. 4.

RYS. 5.

1. Otworzyć komorę zęba, zawartość komory usunąć zapewniając dojście do kanałów korzeniowych (rys.1).
2. Przepłukać wstępnie GLUCOCHEXIN 2% (rys.2).
3. Usunąć zmienioną zapalnie miazgę z kanału korzeniowego (rys.3).
4. Przepłukiwać obficie GLUCOCHEXIN 2% (w ilości około 10-20 ml płynu na 1 kanał) jednocześnie opracowując kanał mechanicznie – płyn wprowadzać do kanału za pomocą strzykawki luer-lock z igłą z bocznym otworem (rys.4).
5. Płyn wraz z zawartością kanału odessać za pomocą ENDO-ASPIRATORA (rys.5).

Podczas opracowywania kanału wyrobem GLUCOCHEXIN 2% zaleca się stosowanie preparatów zawierających wersenian disodowy (EDTA), np. ENDO-SOLUTION, ENDO-PREP.

UWAGA! Podczas przepłukiwania kanałów korzeniowych, pomiędzy płukaniem podchlorynem sodu i diglukonianem chlorheksydyny stosować roztwór soli fizjologicznej, co zapobiega wytrącaniu się brunatnego osadu. Przepłukiwać obficie.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Łatwa identyfikacja preparatów i bezpieczeństwo aplikacji

W celu ułatwienia pracy i szybkiej identyfikacji preparatów proponujemy zestawy oznakowanych dozowników do naszych produktów. Są to najwyższej jakości strzykawki oznakowane nazwą produktu i kolorem adekwatnym do koloru etykiety na wyrobie. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko pomyłki i ułatwia szybką identyfikację preparatu podczas pracy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo aplikacji, w strzykawkach zastosowano gwint typu luer-lock pozwalający na połączenie z igłą poprzez nakręcenie jej na strzykawkę. System luer-lock stanowi najlepsze zabezpieczenie przed niezamierzonym rozlaniem preparatu podczas aplikowania. Dodatkowym atutem jest gumowy pierścień tłoka, który zapewnia doskonałą kontrolę i płynność przesuwu przy nabieraniu i aplikowaniu preparatu.

Butelka z adapterem

Jako pierwszy producent na rynku wprowadziliśmy do sprzedaży butelki z adapterem nakręcanym na butelkę,  ułatwiającym pobieranie preparatu do strzykawki. Wystarczy wkręcić końcówkę strzykawki w otwór adaptera nakręconego na butelkę, przechylić butelkę i naciągnąć preparat bezpośrednio do strzykawki dozującej. Eliminuje to ryzyko rozlania się płynu podczas nabierania preparatu oraz zapobiega ulatnianiu chloru. Opary chloru mogą działać drażniąco na układ oddechowy.

Z adapterem można stosować wszystkie dostępne na rynku strzykawki jednorazowego użytku – zarówno strzykawki luer-lock jak i lock.

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed