Lakier ochronny do zębiny

Wyrób PROTECT LIGHT SEAL jest lakierem ochronnym do stosowania na zębinę, przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego w celu zmniejszania nadwrażliwości zębiny oraz na odsłonięte szyjki zębowe.

Skład:

  • 1% fluorek potasu (3500 ppm F¯), HEMA, woda o czystości farmakopealnej, substancje pomocnicze.

Opis

Właściwości PROTECT LIGHT SEAL

Może być stosowany:

  • podczas znoszenia i zapobiegania nadwrażliwości zębiny głównie w okolicy szyjki zęba
  • jako podkład przy cementowaniu lub odbudowie tkanki kostnej
  • przy występowaniu nadwrażliwości pozabiegowej
  • przed wyciskiem (u pacjentów wrażliwych na zimno)
  • po zabiegu usuwania kamienia
  • pod materiały odtwórcze

Sposób postępowania

1. Nałożyć lakier na powierzchnię zęba używając jednorazowego pędzelka
2. Odczekać 30 sek.
3. Osuszyć łagodnie strumieniem powietrza.

Lakier nie wymaga utwardzania światłem, przy stosowaniu kilku warstw preparatu zastosowanie lampy polimeryzacyjnej przyspiesza utwardzanie lakieru.

Pędzelek służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie pędzelka może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed