Program partnerski „Stawiam na jakość”

Materiały do pobrania:

Dołącz do programu partnerskiego

  • Imię i nazwisko
  • Nazwa praktyki lekarskiej
  • Adres do korespondencji
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • E-mail
  • Nr telefonu
  • captcha
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: PL8652048770.

  Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
  Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed