Program partnerski „Stawiam na jakość”

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku Program Partnerski „Stawiam na jakość” został zakończony i karty programu nie będą realizowane.

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed