Szczegółowe zasady właściwego użytkowania i gwarancji oraz instrukcja użycia wyrobu do pobrania.

The detailed rules for the proper instrument use and the guarantee and instructions for use of the product to download:

Szczegółowe zasady użytkowania i gwarancji
The detailed rules for the proper instrument use and the guarantee
Pobierz / Download
Klamry dostępne tylko osobno (Klamry: 2A i 208)
/ Clamps available only separatly (Clamps: 2A and 208)
Pobierz / Download
Instrukcja Rubber Dam Set w pliku PDF do pobrania
Instruction for Rubber Dam Set use in a PDF file
Pobierz / Download