Firma CERKAMED posiada system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 13485:2016 w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych dla stomatologii.

Nasze wyroby posiadają certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną MDD 93/42/EEC.

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed