Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowisko:

Pamiętaj o dodaniu zgody

W treści e-mail wraz z CV i załączonym Listem motywacyjnym, prosimy o dodanie poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, moich danych osobowych zawartych w powyższej aplikacji w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, moich danych osobowych zawartych w powyższej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski.

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed