Wybierz język: enpl

Aktualne oferty pracy

null

Praca

praca


 


 

 


 

 


 


 

 

dolacz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia

Adres email (wymagane)

Adres zamieszkania

Numer telefonu kontaktowego

Stanowisko

Dołącz CV ze zdjęciem

Dołącz list motywacyjny

Uwagi

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, moich danych osobowych zawartych w powyższej aplikacji w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, moich danych osobowych zawartych w powyższej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika [link]

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: [link]

 

Dear Sirs and Madams,

As of 25 May 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and free movement of such data and the repeal of the Directive 95/46/EC (referred to as the GDPR or as the General Data Protection Regulation) comes into force. The aim of the GDPR is to harmonise the rules for personal data processing in the entire European Union and to standardise the information addressed to individuals and clients with respect to their rights.

Protection of your personal data is important for PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski, which has adopted appropriate measures in this regard.

Notification Clause: [link]