Kompozyt światłoutwardzalny typu flow.

Kompozyt światłoutwardzalny typu flow RAINBOW FLOW (pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy) przeznaczony jest do:

  • wypełniania ubytków w zębach mlecznych i stałych, jako pierwsza warstwa w ubytkach klasy I i II, do wypełniania ubytków klasy V,
  • lakowania bruzd,
  • markowania ujść kanałów korzeniowych.

Przy stosowaniu materiałów kompozytowych nie jest wskazane stosowanie preparatów zawierających eugenol, gdyż może dojść do zaburzenia procesu polimeryzacji kompozytu.

Skład:

żywice metakrylanowe (bis-GMA, UDMA ,TGDMA), wypełniacz nieorganiczny 62%, pigmenty, fotoinicjator, inhibitor.

Dostępne opakowania:

  • strzykawka zawierająca 1 g preparatu (w wybranym kolorze) + zestaw aplikatorów
  • zestaw SUPER SIX – 6 x strzykawka zawierająca 1g preparatu (kolor: pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy) + zestaw aplikatorów

Oba warianty RAINBOW FLOW zawierają również wzornik kolorów  oraz naklejki 3D dla dzieci.

Kup w sklepie on-line
 
  Instrukcja użycia RAINBOW FLOW

Opis

Sposób postępowania z wyrobem RAINBOW FLOW

Przed przystąpieniem do zabiegu dołączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy), a następnie umieścić na strzykawce.

  • Wypełnianie ubytków, lakowanie bruzd:

Opracowany ubytek/bruzdę należy pokryć systemem łączącym zgodnie z zaleceniami producenta.
Wypełnić ubytek warstwą kompozytu o grubości max. 2 mm. Następnie utwardzać lampą polimeryzacyjną przez 30 sekund, natężenie światła nie mniejsze niż 550 mW/cm². Zaleca się, aby odległość źródła światła lampy polimeryzacyjnej od powierzchni uzupełnienia nie była większa niż 2-3 mm. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę materiału i ponownie utwardzić.
W przypadku warstwowego nakładania materiału RAINBOW FLOW nie należy naruszać warstwy inhibicji tlenowej, powstałej na poprzedniej warstwie kompozytu. RAINBOW FLOW można opracowywać i polerować bezpośrednio po polimeryzacji standardowymi metodami dla materiałów kompozytowych.

  • Markowanie ujść kanałów (po wypełnieniu stałym kanału korzeniowego):

Nałożyć na ujście kanału system łączący według zaleceń producenta, a następnie warstwę kompozytu o grubości ok. 2 mm i utwardzać lampą polimeryzacyjną przez 30 sekund. Materiał kompozytowy pomaga dokładnie zlokalizować ujścia zamkniętych kanałów korzeniowych w trakcie kolejnej wizyty.
Po wyciśnięciu materiału ze strzykawki należy zwolnić tłok, aby zapobiec dalszemu wypływowi materiału.

Natychmiast po użyciu preparatu cofnąć tłok strzykawki i zamknąć opakowanie oryginalną zakrętką w celu uniknięcia polimeryzacji preparatu w strzykawce.
Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Multimedia

Jodoform, chlorek metylenu, narzędzia stomatologiczne, koferdam klamry i kleszcze, przyłbice, okulary dentystyczne, gutaperka - stomatologia Cerkamed
Gutaperka, wytrawiacz do porcelany - stomatologia, klamry do koferdamu, ochronna przyłbica dentystyczna - narzędzia stomatologiczne Cerkamed